Jag vill bli medlem av Karlfeldtsamfundet

— ett livaktigt litterärt sällskap

När allt är ifyllt kommer ett test som ska visa att du som fyllt i uppgifterna är människa, inte maskin.
För att kunna nå dig med information, brev, årsböcker mm behöver vi ha följande uppgifter om dig.
* visar obligatoriska fält
Din unika e-postadress
Efternamn
Förnamn
Postort
Email Marketing Powered by Mailchimp